ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a BROOKLYN STORE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  (székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2.  adószám: 25759914-2-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház, a “BROOKLYN STORE” használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http//brooklynstore/aszf.pdf.

 

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: BROOKLYN STORE KFT.
 • A szolgáltató székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép. 1.em.2.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: brooklynhid16@gmail.com
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-287625
 • Adószáma: 25759914-2-43
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Telefonszámai: +36203917000
 • Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-137773/2018
 • Engedély száma: 3268/B
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató neve: Gyapinet Bt.
 • A tárhely-szolgáltató címe: 7693 Pécs,Szövőgyár u. 20.
 • A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@gyapinet.hu
 • A tárhely-szolgáltató weboldala: www.gyapinet.hu

 

Alapvető rendelkezések:

   .      1.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 

   .      1.2.  Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a WEBSHOP-ban vásárlást kezdeményező valamennyi személyre. Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, a módosítást haladéktalanul közzé kell tenni a webshop megfelelő menüpontjában önállóan és egységes szerkezetbe foglalt szöveg útján is.
 

   .      1.3.  A webshop, szerzői jogi mű, így  szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok megsértése esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult kártérítésre.
 

   .      1.4.A webshop 0-24 órás időtartamban áll a vásárlók rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat a webshop irányadó menüpontjában írt időintervallumban áll naponta a vásárlók rendelkezésére.
 

Adatkezelési szabályok:

.1.5. A webáruházban megjelenő checkbox kipipálásával és döntésének elküldésével Ön hozzájárulását adja, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, Adatvédelmi nyilatkozat és jogszabályok előírásainkat megfelelően kezeljük személyes adatait. Amennyiben személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, úgy a hatályos jogi szabályok miatt nem tud vásárolni webáruházunkban.

 

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, úgy az adatokban történő változást (törlési kérelmet, helyesbítési igényt, zárolási rendelkezést), a változás időpontjától (avagy az igény felmerülésétől)  számítottan haladéktalanul köteles bejelenteni a webáruház felé a brooklynhid16@gmail.com  elektronikus levélcímen. A változásokat 24 órán belül átvezetjük nyilvántartásainkon.

 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a webáruházunktól (az Adatkezelőtől) a személyes adatai kezeléséről. A webáruház (az Adatkezelő) a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában - évente egy alkalommal ingyenesen - tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatok naprakészségéért a webáruházat felelősség nem terheli, azt kizárja.

 

A személyes adatok kezelését részletesebben az “Adatvédelmi nyilatkozat (link)” szabályozza.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

   .      1.6.  A webshopban megjelenített termékek online, vásárolhatóak meg.  A termékek ára  - amennyiben az külön nem kerül feltüntetésre - tartalmazza az Áfát. A  házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat külön tűntetjük fel.
 

   .      1.7.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 

   .      1.8.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
 

Rendelés menete

   .      1.9.  A rendelés menetének részletes leírása:

-    a vásárlás nem regisztráció függő,

 • a kiválasztott terméket ( megfelelő mérte kiválasztása után)  a kosárbahelyezési funkció-gombbal kell a vásárlói kosárba helyezni,
 • a vásárlói kosár megnyitását követően megtekinthetőek a kosárba helyezett termékek és itt lehet kezdeményezni a vásárlási folyamat folytatását a “megrendelem” gombra kattintva,
 • a vásárlási folyamat folytatásaképpen ki kell tölteni a rendszer által kért adatokat, illetőleg a check boxba el kell helyezni azokat a jelzéseket, melyeket a rendszer kér,
 • végül a “ megrendelem” gombra kattintva lehet a vásárlást véglegesíteni,
 • ezt követően a rendszer automatikus üzenetet küld a megrendelés rögzítéséről,
 • majd később újabb elektronikus üzenetet küld a rendszer a megrendelés elküldéséről a szállítónak történő átadással egyidejűleg.
   

   .      1.10.  Adatbeviteli hibák kijavítására lehetőség van. Pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb. esetében a megfelelő opció a shopban megtalálható. 
 

   .      1.11.  A shopban bankkártyával, előre utalással és utánvéttel (utánvét esetében fuvarozó cég függően készpénzzel vagy bankkártyával) történő fizetés lehetséges.
 

   .      1.12.  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését, az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

   .      1.13.  A megrendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik.
 

   .      1.14.  Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 

   .      1.15.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.      

          E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 

 

 

Elállás joga

   .      1.16.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 

   .      1.17.  Az elállási jog gyakorlásának menete:

          A vásárló köteles elállási jogának gyakorlása esetén az erre rendszeresített űrlapot kitölteni (melyet itt letölthet, majd a kitöltött és aláírt űrlapot a termékkel együtt 14 napon belül saját költségén visszaküldeni a webshop címére: BROOKLY STORE KFT 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2. A visszaküldött termék visszaküldés soráni sérüléséért a vásárlót terheli a felelősség.

          Amennyiben a visszaküldött termék sértetlenül megérkezik a webshop címére, úgy a megérkezés napjától számított 14 napon belül az áruház a vételárat visszautalja ugyanarra a bankszámlára, melyről a fizetés korábban történt. Ha készpénzben történt az árú ellenértékének kiegyenlítése (pl.utánvét esetén), akkor a vásárló űrlapon megadott címére kerül a vételár postai úton megküldésre 14 napon belül.

Garancia, szavatosság

   .      1.18.  Termékeinkre 24 hónap szavatosságot vállalunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.
 

Panaszkezelés

   .      1.19.  A panaszkezelésre vonatkozó szabályok szerint az alábbi címen és elérhetőségeken állunk  a  vevők rendelkezésére panaszuk kezelése érdekében:

          -webshop székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2.

          -a panaszügyintézés helye: 7632 Pécs, Megyeri út 76. (PÉCS PLÁZA) Brooklyn Store üzletünk

           - a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címe: 7632 Pécs, Megyeri út 76. (PÉCS PLÁZA) Brooklyn Store üzletünk

          -elektronikus levelezési címe: brooklynhid16@gmail.com

          -telefonszáma: +36203917000
 

            Amennyiben méret-probléma lép fel, vagy bármely egyéb okból küldi vissza az árut a vásárló, a postaköltéget és a visszaküldéssel kapcsolatos minden költséget a vásárló fizeti meg és azt a shop nem téríti meg a vásárlónak.

          Amennyiben a termékkel(áruval) kapcsolatosan probléma lép fel, úgy minden esetben a terméket (árut) vissza kell küldeni a shop panaszügyintézési helyére. A visszaküldés költsége teljes egészében a vásárlót terheli, azt utólag sem téríti meg a WEBÁRUHÁZ. Az áruhoz mellékelni kell a szükséges űrlapot is megfelelően kitöltve, melyet itt tölthet le.

          Reklamáció esetén, ha azt a nyomtatványon a vásárló kéri a WEBÁRUHÁZ bevizsgálást rendel el. A bevizsgálás költsége az első 6 hónapban a WEBÁRUHÁZAT terheli, a 7. hónap első napjától a szavatossági idő végéig terjedően a vásárló költsége. Amennyiben a bevizsgálás során megállapítást nyer, hogy az áru hibásan került eladásra, úgy  a Shop visszatéríti az áru árát. Amennyiben a bevizsgálás során megállapítást nyer, hogy az áru nem volt hibás a vásárláskor, tehát a hiba később keletkezett a vásárló használata során, abból fakadóan, avagy más okból,  úgy visszatérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 

 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU.

 

Vegyes rendelkezések

   .      1.20.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét.
 

 

BUDAPEST, 2017. 12. hó 01.nap

 

Aktualizálva:

2017. december 1.

 

 

BROOKLYN STORE KFT

 


ENGLISH VERSION

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

The General Terms and Conditions ("GTC") contain the general terms and conditions regarding the use of the “BROOKLYN STORE” webshop, operated by BROOKLYN STORE Commercial and Service Provider Ltd. (seat: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2. Tax number: 25759914-2-43) as service provider (“Provider”).

Please only use our services if you agree with all its points and consider it binding for yourself.

This document will not be filed, it will be concluded in electronic format only (cannot be considered as a written contract), and it does not refer to a code of conduct. The GTC is available to download from the link below: http//brooklyn store/aszf.pdf.

 

Data of the Provider:

 • Name of the Provider: BROOKLYN STORE LTD.
 • Seat of the Provider: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép. 1.em.2.
 • The contact of the provider, the email address regularly used for contacting the customer: brooklynhid16@gmail.com
 • Registration number: 01-09-287625
 • Tax number: 25759914-2-43
 • Name of registration authority (court of registration): Court of Registration of the Budapest Municipal Court
 • Phone numbers: +36203917000
 • Data protection registration number: NAIH-137773/2018
 • Licence number: 3268/B
 • Language of the contract:  Hungarian
 • The name of the hosting provider:  Gyapinet Bt.
 • Address of the hosting provider: 7693 Pécs,Szövőgyár u. 20.
 • Email address of the hosting provider: info@gyapinet.hu
 • Website of the hosting provider: www.gyapinet.hu

 

Basic provisions:

 • Issues not covered by this Regulations, and regarding the interpretation of this Regulations shall be governed by the Hungarian law, particularly Act V of the Civil Code of 2013 ("CC") and the relevant provisions of Act CVIII of 2001, regarding the issues of the electronic commerce services and information society services. The mandatory provisions of the relevant laws shall apply to the parties without any specific clauses.
 • This GTC applies to all persons who initiate a purchase in the WEBSHOP. This GTC may only be modified in writing, and the modification must immediately be published in the appropriate menu of the webshop, individually and in a consolidated form of text, as well.
 • The webshop is a copyright work, thus is protected by copyright. In case of copyright violation, the aggrieved party is entitled to compensation.
 • The webshop is available 24/7 for the customers. The customer service is available to customers on a daily basis, in the interval described in the regarding webshop menu.

 

 

Privacy rules:

.1.5. By ticking the checkbox in the webshop and submitting your decision, you agree that we will handle your personal data in accordance with the applicable regulations of the GTC, Privacy Statement and legal regulations. If you do not agree to the management of your personal data, you cannot purchase in our webshop due to the applicable legal rules.

If you have agreed to the management of your data, you are obliged to notify the web shop at the brooklynhid16@gmail.com email address in case of any changes (deletion request, correction request, block request), immediately after the change (or at the time of the claim). The changes will be applied in records within 24 hours.

You may request information from our webshop (from the Data Manager) about the management of your personal data within the duration of the data management. The webshop (the Data Manager) informs you on the managed data, the purpose, the legal basis and duration of the data management, and - in case the data was transmitted - about who and for what purpose was the data transmitted, within the shortest possible time from the date of the claim, but within 25 days maximum, in writing, in a clear form - annually free of charge. The webshop is not liable for the up-to-date state of the data.

The detailed management of the personal data is found in the "Privacy Statement" (link).

 

Range of products and services

 • 1.6.  The products displayed in the webshop can be purchased online.  The prices of the products - where not indicated otherwise - include the Vat. The shipping fee and the packaging fee is displayed separately.
 • 1.7.  In the webshop, the Provider indicates the name and description of the product and photos of the product in detail. Images displayed in the product description may differ from reality, in some cases they may be illustrations.
 • 1.8.  If a promotional price is introduced, the Provider fully informs the users about the duration of the promotion.

 

Process of ordering

   1.9.  Detailed description of the ordering process:

 • the purchase is not dependent of registration
 • the selected product (after selecting the right size) is placed in the shopping cart with the put-into-cart function button,
 • after the shopping cart has been opened, you can see the products placed in the cart, and here you can continue the purchase process by clicking on the "order" button,
 • the information requested by the system must be filled in to continue the purchase process, and the marks required by the system have to be placed in the check box,
 • finally, clicking the “order” button you can finalize the purchase,  
 • then the system automatically sends a message about the receipt of the order,
 • and later another electronic message is sent by the system about sending the order and about giving it to the supplier.

 

 • 1.10.  It is possible to correct data entry errors. E.g., in case of plus products, delete products, price monitoring, etc. the corresponding option can be found in the shop.
 • 1.11.  In the shop you can pay with credit card, advance payment and cash on delivery (in case of cash on delivery, with credit card or cash, depending on the supplier company).
 • 1.12.  The provider webshop is obliged to confirm the receipt of the customer's order to the customer by electronic means, without delay. If this confirmation, regarding the nature of the service, is not received within a reasonable period of time, but no later than 48 hours  after the customer's order, the customer is exempt from the offer binding or contractual obligation. order and its confirmation shall be considered as arrived to the provider or to the recipient, when it becomes available for them.

 

 

Processing the orders and delivery

 • 1.13.  The orders are processed within 48 hours.
 • 1.14.  The general delivery deadline is 5 working days after the confirmation.
 • If the Provider and the User have not agreed at the time of delivery, the Provider is obliged to perform the delivery within the amount of time defined in the notice, and without notice, within thirty days from the receipt of the customer's order, in accordance with the Contract.
 • 1.15.  If the Service Provider fails to fulfil its contractual obligation because the contracted product is not available, it shall promptly inform User and refund the amount paid by User immediately, but not later than thirty days.     
 • Fulfilling this obligation shall not exempt the Supplier from any other consequences of his violation of contract.

 

Right of withdrawal

 • 1.16.  According to Government Regulation 45/2014 (II.26.) on the detailed rules for  contracts between the consumer and the company, within 14 days of receipt of the product, the User may cancel the order and return the ordered product without justification.
 • 1.17.  The process of exercising the right of withdrawal:

 

When exercising the right of withdrawal, the customer must fill out the form used for this case (which can be downloaded here, filled out and signed, and together with the product, shall be returned at your own expense within 14 days, to the address of the webshop: BROOKLY STORE LTD 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2. The customer is responsible for the damages of the returned product, occurring during the return process.

 

If the returned product arrives undamaged at the address of the webshop, the store will refund the purchase price to the same bank account from which the payment was made earlier, within 14 days after the arrival. If the order was paid with cash (e.g. in case of COD), then the purchase price will be sent by postal mail to the address given on the form by the customer, within 14 days.

 

Guarantee, warranty

1.18.  We offer 24 months warranty for our products. See also: 151/2003. Government regulation. Rules of warranty, materials guarantee, product guarantee as per the Civil Code.

 

Complaint handling

1.19.  According to the rules on complaint handling, we are available at the following address and contacts for customers to handle their complaints:

 • seat of the webstore: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2.
 • place of process of the complaint: 7632 Pécs, Megyeri út 76. (PÉCS PLÁZA) Brooklyn Store shop
 • mailing address of our company's customer service: 7632 Pécs, Megyeri út 76. (PÉCS PLÁZA) Brooklyn Store shop
 • electronic mail address: brooklynhid16@gmail.com
 • phone number: +36203917000

 

If a size problem arises or the customer returns the product for any other reason, the shipping fees and all other costs associated with the return are paid by the customer and the shop will not reimburse these the customer.

If a problem occurs with the product (merchandise), the product (merchandise) must always be returned to the store's place of complaint handling. The cost of the refund is entirely paid by the customer, and will not be refunded by the WEBSHOP afterwards. The goods shall be accompanied by the required form, properly completed, which can be downloaded here.

In cases of complaint, if the customer asks for it on the form, the WEBSHOP shall order an examination. The cost of examination is paid by the WEBSHOP in the first 6 months, the cost is paid by the customer from the first day of the 7th month to the end of the warranty period. If during the examination, it is found that the product have been sold in defected condition, the Shop will refund the price of the product. If during the examination, it is found that the goods were not defective at the time of purchase, meaning the defect occurred later, during the use by the customer, due to it or for any other reason, the customer may not claim refund. If the customer notices a violation of consumer rights, he/she is entitled to apply for a complaint to the Consumer Protection Authority regarding of his/her place of residence. After the complaint is considered, the authority decides on the conduct of the consumer protection procedure. The first degree official tasks of consumer's protection are conducted by responsible district offices regarding the customer's place of residence, which are listed here: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

Online dispute resolution platform

The European Commission has set up a website where consumers can register and through this they have the opportunity to settle disputes related to online purchases by filling out an application, to avoid court proceedings. Thus, consumers can enforce their rights without, for example, distance impeding them from this.

 

If you wish to file a complaint about a product or service purchased on the Internet and do not necessarily want to go to court, you can use the online dispute resolution tool.

 

The online dispute resolution platform is available here: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU.

 

Miscellaneous provisions

1.20.  The Provider and the User are trying to settle their disputes in a peaceful way. The User and the Provider specify the competency of the Municipal Court for such possible disputes, subject to this Regulations, which cannot be settled by agreement within 30 (thirty) calendar days.

 

 

BUDAPEST, 2017. month 12. day 01.

Updated:  December 01 2017